Strategische kwaliteit planning

Kwaliteit implementeren is niet eenvoudig. Het raakt alle afdelingen van een onderneming. Kwaliteit ontwerpen in de kernprocessen is een teamprestatie, het vergt toewijding en doorzettingsvermogen. In ruil daarvoor biedt het de onderneming stabiliteit, vertrouwen en interesse van mogelijke nieuwe klanten.

De opties

Strategische kwalitets planning

Het definiëren van bedrijfsdoelstellingen op lange termijn rekening houdend met de visie en missie van de organisatie. Waar ziet de organisatie zichzelf over 3, 5 of 10 jaar? Wat zijn de belangrijkste veranderingsinitiatieven en hoe kunnen deze worden geïntegreerd in de strategische plannen? Wat zijn de eisen en wensen van de klant en wat is er nodig om aan deze vereisten te voldoen? Als de strategische richting eenmaal is gekozen, is het van essentieel belang dat het hoger management de plannen ondersteunt, aangezien vergelijkbare raden nodig zijn op ondergeschikte niveaus van de organisatie. Eenmaal ingesteld, moet de voortgang worden bijgehouden.

Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied en kunnen u adviseren hoe u het vereiste kwaliteitsniveau met succes kunt invoeren.

Quality Performance planning

Zodra het Strategisch Plan is opgesteld, is het tijd om te definiëren hoe de voortgang moet worden gemeten en bewaakt. Het definiëren van de juiste Key Performance Indicators (KPI) is niet eenvoudig, maar als het eenmaal correct is ingesteld, kan het de organisatie essentiële input geven die nodig is om de richting voor de nabije en verre toekomst te bepalen. Hoe beter u uw proces in uw hele organisatie beheerst, hoe gemakkelijker het is om de kwaliteit van uw producten te beheersen.

Laat ons u adviseren hoe u de kwaliteitsdoelstellingen nu en in de toekomst kunt halen.

Certifications

Klanten verwachten kwaliteit, certificeringen kunnen uw klanten het vertrouwen geven om zaken met u te doen. Bent u een organisatie dat het "voor het papier" nodig heeft of bent u klaar om te leven volgens de regels van certificaten? Wij hebben organisaties begeleid om de benodigde certificeringen te behalen. Het optreden als contactpersoon tussen het hogere management en de certificatie firma was gunstig voor beide partijen omdat het de werkdruk voor het management verminderde en het certificeringsproces versnelde.

Laat ons u adviseren en begeleiden bij het bereiken van de certificaten die u bent zoeken naar.

Quality from the ground up

Dus u wilt helemaal opnieuw beginnen? Goed idee! Soms is het goed om fris te beginnen. Kwaliteit moet samenhangend zijn. Als gevolg van groei, strategische veranderingen en verschillende prioriteiten hebben de kwaliteitsplannen mogelijk een vernieuwing of groot onderhoud nodig. Groeit uw organisatie snel? Of was er een fusie die grote afwijkingen veroorzaakte? Dit is het juiste moment om het kwaliteitsmanagementsysteem te herzien en zich voor te bereiden op de toekomst.

Laat ons u adviseren hoe u dit proces kunt doorlopen.